Učbeniki
 • Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2016

  Na letošnji maturi so kandidati desegli skoraj 87 % uspeh. Štirje kandidati so dosegli 24 točk in več.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Učbeniki - šolsko leto 2016/17

Na šoli imamo organiziran učbeniški sklad, kjer nadete povezavo do elektronske prijave za dijake 2., 3. in 4. letnika, ki poteka od 10. 6. 2016 do 20. 6. 2016. Bodoči dijaki 1. letnikov dobijo prijavnico ob vpisu in jo takoj oddajo svetovalni delavki. Lahko jo pošljete tudi po pošti, najkasneje do 04. 07. 2016. Novost: Vzpostavljen imamo tudi učbeniški sklad za 4. letnike.

*

Seznami obveznih učbenikov in delovnih zvezkov pri posameznih predmetih. Na seznamih so posebej označeni učbeniki, ki so na voljo v učbeniškem skladu. Če je učbenik priporočen oz. neobvezen je to posebej označeno.

Za posamezne letnike izberite zavihek.

Prvi letnik

Slovenščina:
 • BRANJA 1: berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, DZS (učbeniški sklad)
 • J. Vogel: SLOVENŠČINA 1: z besedo do besede: učbenik za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ (učbeniški sklad) PRENOVLJENA IZDAJA
Matematika:
 • priporočeno: M. Bon Klajnšček, B. Dvoržak, D. Felda: MATEMATIKA 1, učbenik za gimnazije, DZS (učbeniški sklad)
 • M. Bon Klajnšček, B. Dvoržak, D. Felda: MATEMATIKA 1, zbirka nalog, DZS (možnost izposoje v šoli)
Angleščina:
 • J. Soars, L. Soars: NEW HEADVAY; INTERMEDIATE, FORTH EDITION, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja OUP, MKT
 • J. Soars, L. Soars: T. Falla. NEW HEADVAY; INTERMEDIATE, FORTH EDITION, Workbook delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja ,OUP, MKT
Nemščina:
 • H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, Kursbuch, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, CUP, MKT (učbeniški sklad)
 • M. Krenker: PAUSE!! 1, zbirka nalog za nemščino kot drugi tuj jezik, SAMOZALOŽBA
Italijanščina:
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFÉ ITALIA 1, učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij, ROKUS KLETT
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFÉ ITALIA 1, delovni zvezek za italijanščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij, ROKUS KLETT
Francoščina:
 • A. Doboius, M. Lerole: SCENARIO 1, učbenik za poučevanje francoščine v 1.in 2. letniku gimnazije, HACHETTE, MKT
 • SCENARIO 1, delovni zvezek za poučevanje francoščine v 1. in 2. letniku gimnazije, MKT
Španščina:
 • F. Castro, F. Marín, R. Morales, S. Rosa: NUEVO VEN 1, Libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, EDELSA, DZS
 • F. Castro, F. Marín, R. Morales, S. Rosa: NUEVO VEN 1, Libro de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, EDELSA, DZS
Zgodovina: 
 • V. Brodnik, R.A. Jernejčič, S. Zgaga: ZGODOVINA 1, učbenik za 1. letnik gimnazije, DZS, leto potrditve 2009 (učbeniški sklad)
 • V. Brodnik, B. Babič: Zgodovina 1, delovni zvezek za 1. letnik gimnazije, DZS, leto potrditve 2012 PRENOVLJENA IZDAJA
Geografija:
 • J. Senegačnik: OBČA GEOGRAFIJA, učbenik . v 1. letniku  gimnazije, MODRIJAN (učbeniški sklad)
Biologija:
 • N. A. Campbell, J. B. Reece: BIOLOGIJA 1, učbenik za biologijo za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol, PEARSON, MOHORJEVA ZALOŽB (učbeniški sklad)
Kemija:
 • A. Smrdu: KEMIJA - SNOV SPREMEMBE 1, učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja, II izdaja iz leta 2008, JUTRO (učbeniški sklad)
 • A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM KEMIJO ZNAM 1, zbirka vaj za kemijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja, JUTRO
Fizika:
 • A. Mohorič, V. Babič: FIZIKA 1, učbenik za fiziko z DVD-jem v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ (učbeniški sklad)
Informatika:
 • Spletna učilnica naše šole.
 • neobvezno: R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja; SAJI
Likovna umetnost:
 • N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, DZS  (učbeniški sklad)
Glasba:
 • neobvezno: D. Močnik, M. Habjanič Gabršek, S.Ivačič: GLASBA V GIMNAZIJI, učbenik za glasbo v 1. letniku gimnazije, MKZ (učbenik ni obvezen)

Drugi letnik

Slovenščina:
 • D. Pavlič et al.: BERILO 2, Umetnostne besede, učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ (učbeniški sklad)
 • J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA  2, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino - jezik v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ (učbeniški sklad)
Matematika:
 • M. Bon Klanjšček, B: Dvoržak, D. Felda: MATEMATIKA 2, učbenik za matematiko za gimnazije, DZS (učbeniški sklad)
 • M. Bon Klanjšček, B: Dvoržak, D. Felda: MATEMATIKA 2, zbirka vaj za matematiko za gimnazije, DZS (možnost izposoje v šoli)
Angleščina:
 • J. Soars, L. Soars, T. Falla: NEW HEADVAY; INTERMEDIATE, FORTH EDITION, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, OUP, MKT
 • J. Soars, L. Soars: NEW HEADVAY; INTERMEDIATE, FORTH EDITION, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, OUP, MKT
Nemščina:
 • H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, Kursbuch, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, CUP, MKT (učbeniški sklad)
 • M. Krenker: PAUSE!! 2, zbirka nalog za nemščino kot drugi tuj jezik, SAMOZALOŽBA
Italijanščina:
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFÉ ITALIA 1, učbenik za - italijanščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij, ROKUS KLETT
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFÉ ITALIA 1, delovni zvezek za - italijanščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij, ROKUS KLETT
Francoščina: 
 • A. Dubois, M. Lerolle: SCENARIO 1, učbenik za poučevanje francoščine v 1. in 2. letniku gimnazije, HACHETTE, MKT
 • SCENARIO 1, delovni zvezek za poučevanje francoščine v 1. in 2. letniku gimnazije, MKT
Španščina:
 • F. Castro, F. Marín, R. Morales, S. Rosa: NUEVO VEN 1, Libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, EDELSA, DZS
 • F. Castro, F. Marín, R. Morales, S. Rosa: NUEVO VEN 1, Libro de ejercicios, delovni zvezek za španščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, EDELSA, DZS
Zgodovina:
 • D. Mlacović, N. Urankar: ZGODOVINA 2, učbenik za 2. letnik gimnazije, DZS (učbeniški sklad)
 • V. Brodnik, B. Babič: Zgodovina 2, delovni zvezek za 2. letnik gimnazije, DZS, leto potrditve 2012 PRENOVLJENA IZDAJA
Geografija:
 • J. Senegačnik: SVET, učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, MODRIJAN (učbeniški sklad)
Biologija:
 • B. Vilhar, M. Tratnik, P.Stušek, S. Škornik:EVOLUCILA, biotska pestrost in ekologija, DZS (učbeniški sklad)
Kemija:
 • A. Smrdu: KEMIJA - SNOV SPREMEMBE 2, učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, III. izdaja po učnem načrtu iz leta 2008, JUTRO (učbeniški sklad)
 • A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM KEMIJO ZNAM 2, zbirka vaj za kemijo v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, JUTRO
Fizika:
 • A. Mohorič, V. Babič: FIZIKA 2, učbenik za fiziko z DVD-jem v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ (učbeniški sklad)
Psihologija:
 • A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik, DZS (učbeniški sklad) (potrjen leta 2010)
Sociologija:
 • A. Barle et al.: UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik za sociologijo v 2. oz 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega izobraževanja, DZS (učbeniški sklad)
Informatika:
 • Spletna učilnica naše šole.
 • priporočeno: R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, SAJI

Tretji letnik

Slovenščina:
 • D. Pavlič et al.: BERILO 3, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost v 3. letniku gimnazij, MKZ (učbeniški sklad)
 • J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 3, Z besedo do besede (1. del), učbenik za slovenščino – jezik v 3. letniku gimnazij, MKZ (učbeniški sklad)
Matematika:
 • M. Bon Klanjšček, B. Dvoržak, D. Felda: Matematika 3, učbenik za gimnazije, DZS (učbeniški sklad)
 • M. Bon Klanjšček, B. Dvoržak, D. Felda: Matematika 3, zbirka vaj za gimnazije, DZS (možnost izposoje v šoli)
Angleščina: 
 • J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Fourth edition or new edition, Student's book, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, OUP, MKT
 • J. Soars, L. Soars, T. Falla: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Fourth edition or new edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, OUP, MKT
Nemščina:
 • H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, Kursbuch, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, HUEBER, MTK  (učbeniški sklad)
 • M. Krenker: PAUSE!! 3 zbirka vaj za nemščino kot drugi tuj jezik v tretjem letniku gimnazijskega izobraževanja, SAMOZALOŽBA
Italijanščina:
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFE ITALIA 2, učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik, ROKUS KLETT
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFE ITALIA 2, delovni zvezek za italijanščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazij, ROKUS KLETT
Francoščina:
 • M. Guilloux: SCENARIO 2, učbenik za poučevanje francoščine v 3. in 4. letniku gimnazije, HACHETTE, MKT (prof. Merc)
 • SCENARIO 2, delovni zvezek za poučevanje francoščine v 3. in 4. letniku gimnazij, MKT
Španščina:
 • F. Castro, F. Marín, R. Morales, S. Rosa: NUEVO VEN 2, Libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, EDELSA, DZS
Zgodovina:
 • J. Cvirn, A. Studen: ZGODOVINA 3, učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, DZS (učbeniški sklad)
Geografija:
 • J. Senegačnik, I. Lipovšek, M. Pak: EVROPA, Učbenik, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, MODRIJAN (učbeniški sklad) PRENOVLJENA IZDAJA
Biologija:
 • P. Stušek, S. Škornik, D. Vodnik: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV,učbenik za pouk biologije v gimnazijskem in strokovnem programu izobraževanju, DZS (učbeniški sklad)
Kemija:
 • A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije, II. Izdaja po učnem načrtu iz leta 2008, JUTRO, leto potrditve: 2010 (učbeniški sklad)
 • A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM KEMIJO ZNAM 3, zbirka vaj za kemijo v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, JUTRO
Fizika:
 • A.Mohorič, V. Babič: FIZIKA 3, učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ, leto potrditve: 2014 (učbeniški sklad)
Filozofija:
 • Učbenik po dogovoru s profesorjem.
Informatika:
 • Spletna učilnica naše šole.
 • priporočeno: R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, SAJI

Četrti letnik

Slovenščina:
 • BRANJA 4: berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol (učbeniški sklad)
 • Komplet maturitetnih besedil: V. Bartol: Alamut in A. Huxley: Krasni novi svet (ni v učbeniškem skladu)
Matematika:
 • M. Bon Klanjšček, D. Felda: MATEMATIKA 4, učbenik za gimnazije, DZS (učbeniški sklad)
 • M. Bon Klanjšček, B. Dvoržak, D. Felda: Matematika 4, zbirka vaj za gimnazije, DZS (možnost izposoje v šoli)
Angleščina:
 • J. Soars, L. Soars; NEW HEADWAY,UPPER- INTERMEDIATE, FOURTH EDITION, učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja , OUP, MKT, letnik: 3. , 4.
 • J. Soars, L. Soars, T. Falla: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, Workbook with key: fourth edition, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja , OUP, MKT
Nemščina:
 • H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, Kursbuch, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, HUEBER, MKT (učbeniški sklad)
 • M. Krenker: PAUSE!! 4 zbirka vaj za nemščino kot drugi tuj jezik v četrtem letniku gimnazijskega izobraževanja, SAMOZALOŽBA
Zgodovina:
 • A. Gabrič, M. Režek: ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazije, DZS (učbeniški sklad)
Italijanščina:
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFE ITALIA 2, učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 3. In 4. letniku gimnazij, ROKUS KLETT
 • N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre: CAFFE ITALIA 2, delovni zvezek za italijanščino kot drugi tuji jezik v 3. In 4. letniku gimnazij, ROKUS KLETT
Francoščina:
 • M. Guilloux: SCENARIO 2, učbenik za poučevanje francoščine v 3. in 4. letniku gimnazije, HACHETTE, MKT
 • SCENARIO 2, delovni zvezek za poučevanje francoščine v 3. in 4. letniku gimnazij, MKT
Španščina:
 • F. Castro, F. Marín, R. Morales, S. Rosa: NUEVO VEN 2, Libro del alumno, učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, EDELSA, DZS
 • Španščina : besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce : preveri svoje znanje, pripravi se na preizkuse, pripravi se na maturo, uči se laže in hitreje, nauči se sam; zbirka Čist simpl, Rokus Klett (obvezno za maturitetno skupino)


IZBIRNI PREDMETI

Geografija:
 • J. Senegačnik: SLOVENIJA 1, učbenik za geografijo v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, MODRIJAN
Biologija:
 • učbenik po dogovoru s profesorjem
Kemija:
 • priporočeno: A. Smrdu: KEMIJA – SNOV IN SPREMEMBE 1, učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja, JUTRO
 • priporočeno: A. Smrdu: SNOV IN SPREMEMBE 2, učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, JUTRO
 • priporočeno: A. Smrdu: SNOV IN SPREMEMBE 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, JUTRO
 • obvezno: A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM ZA MATURO ZNAM, naloge iz kemije za pripravo na maturo, JUTRO
Fizika:
 • A. Mohorič, V. Babič: FIZIKA 1, učbenik za fiziko z DVD-jem v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ
 • A. Mohorič, V. Babič: FIZIKA 2, učbenik za fiziko z DVD-jem v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ, leto potrditev: 2013
 • A. Mohorič, V. Babič: FIZIKA 3, učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, MKZ, leto potrditve: 2014
Psihologija:
 • A. Kompare et al.: PSHOLOGIJA, Spoznanja in dileme, učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega programa izobraževanja, DZS
Sociologija:
 • A. Barle Lakota et al.: UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik za sociologijo v 2. oz. 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, DZS
 • A. Barle et al.: SOCIOLOGIJA , učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, DZS
Umenostna zgodovina:
 • Učbenik po dogovoru s profesorjem. 
Informatika:
 • R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, SAJI

© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si