Samoevalvacija
 • Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2016

  Na letošnji maturi so kandidati desegli skoraj 87 % uspeh. Štirje kandidati so dosegli 24 točk in več.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Gimnazija Moste že več let uvaja proces samoevalvacije v projektu z naslovom: Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah (KVIZ) v vrtcih in šolah.

Naša šola se je leta 2009 uvrstila med pilotske šole, ki so se takrat usposabljale za delo na področju samoevalvacije, pod okriljem Šole za ravnatelje. V preteklem šolskem letu smo zasledovali cilja izboljšati uspeh na maturi in izboljšati prepoznavnost šole. Prvi cilj je dolgoročno naravnan in bomo o njegovem resničnem doseganju lahko govorili šele čez čas. Temu cilju sledimo pravzaprav že odkar smo se vključili v projekt samoevalvacije, le da je bil drugače poimenovan. Drugi cilj pa smo po našem mnenju dosegli.

Od šolskega leta 2015/2016 nadaljujemo z istima ciljema in izvajamo pripadajoče dejavnosti:

Uspeh na maturi

1. Izboljšati uspeh na maturi:

 • branje in pisanje navodil,
 • reševanje vseh tipov nalog (samostojno reševanje besedilnih nalog),
 • izvajanje dodatnega in/ali dopolnilnega pouka,
 • iskanje načinov za vključevanje DN v ocenjevanje,
 • samostojno branje med poukom,
 • govorni nastopi pred razredom,
 • samostojno delo,
 • podpora oziroma usmerjanje dijakov.

Prepoznavnost šole

2. Izboljšati prepoznavnost šole:

 • organizacija naravoslovnih dni za OŠ,
 • obisk OŠ, predstavitve,
 • oglaševanje v medijih,
 • priprava promocijskega materiala in posodabljanje predstavitvenih gradiv,
 • popestritev dejavnosti za naše dijake,
 • tečaj računalništva za starejše občane (Simbioza),
 • dobrodelne akcije,
 • krvodajalska akcija,
 • raziskovalne naloge,
 • tekmovanja (predvsem v športu z različnimi šolami),
 • nadstandardne dejavnosti (ekskurzija v tujino, krožki izven šolskih prostorov),
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (povezava s fakulteto),
 • predavanja za starše (različnih strokovnjakov),
 • oblačila z napisom Gimnazija Moste,
 • MEPI,
 • izobraževanje zaposlenih tudi na temo podjetništva, ekonomije,
 • spodbujati k vključevanju v projekte (UNESCO, Erasmus –video lectures, E - Twinning),
 • mednarodne izmenjave,
 • mednarodno izobraževanje profesorjev.

 


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si