• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2016

  Na letošnji maturi so kandidati desegli skoraj 87 % uspeh. Štirje kandidati so dosegli 24 točk in več.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

logo2nlogo1 nov2

 

 

 


Gimnazija Moste se je prijavila na javni razpis "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja", ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacije je bil izveden v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«.

Skladno z rezultati javnega razpisa sta od 1. 4. 2016 na Gimnaziji Moste zaposleni "pripravnici" za kemijo in fiziko. Od tedaj resno in zavzeto spremljata proces vzgojno izobraževalnega dela, se aktivno vključujeta v pouk in spoznavata problematiko širokega spektra pedagoškega dela.

Učiteljici začetnici s področja fizike in kemije konec novembra, to je po 8 mesecih,  uspešno zaključita z delom preko projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Po osmih mesecih hospitacij, nastopov, izvedb laboratorijskih vaj, spremstvih na ekskurzijah, urejanju spletne strani, vodenju krožkov, sodelovanju na pedagoških konferencah, izrednih sestankih in govorilnih urah, seznanjanju z zakonodajo in še čim, nadaljujeta z delom na Gimnaziji Moste vse do konca pouka v šolskem letu 2016/17.

 

 

 

 

 

 

 


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si