• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tutorstvo je organizirana pomoč dijakom. Dijakom želimo olajšati vključevanje v gimnazijsko okolje in jim svetovati pri učenju kot tudi pri reševanju morebitnih šolskih problemov.

Na Gimnaziji Moste smo v zadnjem obdobju zaznali večji osip v prvih letnikih kot v preteklih šolskih letih. Razloge za to smo našli v tem, da se na našo gimnazijo vpišejo tudi dijaki, ki se niso uspeli vpisati na katero drugo šolo. Nekateri dijaki, ki niso uspešni, se že med šolskim letom preusmerijo v drug srednješolski program, nekateri pa to naredijo šele ob koncu šolskega leta.

Ker se zavedamo, da je vključitev v srednjo šolo za nekatere težja, smo se odločili, da v sodelovanju s Filozofsko fakulteto začnemo z uvajanjem tutorstva za prvošolce.

Komisija za tutorstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani nam je ponudila pomoč pri izobraževanju in organizaciji tutorjev in tutork dijakov tretjih letnikov Gimnazije Moste. Izobraževanje poteka v obliki dveh delavnic, ki ga izvajajo tutorji in tutorke iz Filozofske fakultete.

NAMEN TUTORSTVA

Namen tutorskega sistema na Gimnaziji Moste je ustvariti pogoje za:

• organizirano skrb in pomoč posameznemu dijaku ob prehodu iz osnovne šole v gimnazijo,
• uspešnejše vključevanje dijakov v srednješolsko okolje,
• pomoč pri usmerjanju pri vsakdanjih dilemah dijakov tekom vključevanja v srednjo šolo in tekom šolanja,
• izboljšanje šolskega uspeha in višja kakovost učenja.

DIJAŠKO OZIROMA UVAJALNO TUTORSTVO
Dijaško tutorstvo je oblika pomoči, pri kateri dijaki, praviloma višjih letnikov, svoje kolege usmerjajo pri vsakdanjih dilemah dijaškega življenja in jim svetujejo pri učenju. Pomagajo jim pri reševanju morebitnih problemov, vprašanj in dilem, ki se pojavijo med šolanjem.

SISTEM TUTORSTVA

Na šoli imamo 26 tutorjev dijakov iz drugih in tretjih letnikov, ki so tutorji prvošolcem oziroma tutorandom. Koordinatorka tutorjev dijakov je Tanja Ivančič, svetovalna delavka. Na skupna srečanja tutorjev, ki jih organizira koordinatorka je redno vabljena dijaška skupnost Gimnazije Moste, ki je tako obveščena o dogajanju med dijaki.

NALOGE IN OBVEZNOSTI TUTORJEV

Delo tutorja poteka skozi celo šolsko leto, to je od septembra do junija. Tutorje se prvi šolski dan predstavi prvošolcem in se v naslednjih dneh obvezno udeležijo spoznavnega izleta za dijake 1. letnika.

GLAVNE NALOGE TUTORJA:
• usmerjanje tutoranda v prvih dneh pouka,
• svetovanje tutorandom pri iskanju pomoči,
• komuniciranje s tutorandom,
• izvedba srečanj (RU brez prisotnosti razrednika, individualna...),
• vodenje evidence dela,
• usposabljanje na delavnicah za tutorsko delo,
• sodelovanje s koordinatorko tutorjev,
• priprava letnega poročila o tutorstvu,
• če tutor zasluti, da ima dijak določene probleme doma, mora o tem obvestiti koordinatorja in nikakor ne sme pomagati sam.
• za vse šolske probleme, ki jih dijak zaupa tutorju velja anonimnost.

Vsem tutorjem, ki med šolskim letom ne opravljajo svojih nalog in obveznosti, lahko koordinatorka vzame »mandat« tutorja in ga zamenja.

GLAVNE NALOGE KOORDINATORJA TUTORJEV DIJAKOV:
• vodenje sestankov dijakov tutorjev,
• svetovanje pri njihovem delu, predstavitev projekta učenje učenja,
• sodelovanje pri pripravi letnega poročila,
• organiziranje usposabljanja za tutorje,
• priprava internega gradiva oziroma priročnika za tutorje,
• ocenjevanje dela.

Na koncu šolskega leta tutorji prejmejo potrdilo o tutorstvu za šolsko leto, ki služi tudi kot opravljeni del obveznih izbirnih vsebin, ki jih dijak mora opraviti sam.

Pripravila: Tanja Ivančič, svetovalna delavka


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si