V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnost, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Slednja je nepolitična organizacija, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

Tudi na Gimnaziji Moste ima dijaška skupnost že dolgo tradicijo. Dijaško skupnost Gimnazije Moste, v katero so vključeni vsi dijaki šole, sestavljajo predstavniki – predsedniki vseh razredov in njihovi namestniki - podpredsedniki. Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še podpredsednik in delovni odbor.

V šolskem letu 2017/18 odbor dijaške skupnosti sestavljajo:

  • predsednik dijaške skupnosti
  • podpredsednik dijaške skupnosti
  • delovni odbor
Funkcija Ime in priimek Resor/projekt Kontakt
Predsednik      
Podpredsednik    
Vodja odbora      


Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki dijake usmerja pri delu in jim pomaga pri reševanju morebitnih težav. Mentorica je prof. Alenka Slak, somentorica pa Marjetka Sertič. Na sestankih, ki so enkrat mesečno,  se srečujejo predsedniki in podpredsedniki razredov, ki zastopajo interese dijakov, posredujejo njihova mnenja, predloge, želje, pripombe, težave …

Dijaška skupnost bo v letošnjem šolskem letu skušala:

  • spodbujati dijake k uspešnemu delovanju na šoli,
  • izpeljati dobrodelno akcijo,
  • sproti reševati probleme dijakov,
  • sodelovati z Dijaško organizacijo Slovenije (aktivna udeležba na sestankih),
  • skrbeti za čim boljše vzdušje na šoli,
  • realizirati različne projekt

Vodstvo dijaške skupnosti pričakuje, da boste dijaki prispevali svoja mnenja, pričakovanja, želje, kritike, pripombe, saj bomo le tako lahko delovali uspešno in konstruktivno.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

EduroamZdrava šolaMednarodno priznanje za mladeerasmusPlus bTOM Telefon za mladeProti raku bSIO2020