Načini prilagajanja šolskih obveznosti v skladu s pravilnikom

Na Gimnaziji Moste lahko dijaki, ki se poleg šolskih obveznosti redno ukvarjajo tudi s športom oz. so dejavni na umetniškem področju, zaprosijo za status športnika / umetnika.

1. STATUS DIJAKA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE:

Dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih – podatki o šoli, kjer se dijak vzporedno izobražuje in o izobraževalnem programu po katerem se vzporedno izobražuje.

102. STATUS DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA / status športnika – A

Dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti – potrdilo OKS.

3. STATUS DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA / status športnika – B

Dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez – potrdilo kluba in panožne športne zveze.

4. STATUS DIJAKA TEKMOVALCA

slikar

  • Dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave - podatki o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna priznanja o znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave.
  • Dijak, ki zastopa šolo na športnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah ter se pripravlja na tekmovanja v znanju. 

Dijaki za pridobitev statusa izpolnijo spodaj priloženo vlogo in jo oddajo razrednikom.

Prenos: pdfvloga_za_status.pdf

Dijaki in dijakinje s statusom si preberite tudi Pravilnik o dolžnostih  dijaka s prilagojenimi šolskimi obveznostmi na strani s pravilniki.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.