• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Načini prilagajanja šolskih obveznosti v skladu s pravilnikom

Na Gimnaziji Moste lahko dijaki, ki se poleg šolskih obveznosti redno ukvarjajo tudi s športom oz. so dejavni na umetniškem področju, zaprosijo za status športnika / umetnika.

1. STATUS DIJAKA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE:

Dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih – podatki o šoli, kjer se dijak vzporedno izobražuje in o izobraževalnem programu po katerem se vzporedno izobražuje.

102. STATUS DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA / status športnika – A

Dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti – potrdilo OKS.

3. STATUS DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA / status športnika – B

Dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez – potrdilo kluba in panožne športne zveze.

slikar

4. STATUS DIJAKA TEKMOVALCA  

 • Dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave - podatki o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna priznanja o znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave.
 • Dijak, ki zastopa šolo na športnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah ter se pripravlja na tekmovanja v znanju. 

Dijaki za pridobitev statusa izpolnijo spodaj priloženo vlogo in jo oddajo razrednikom.

Prenos: pdfvloga_za_status.pdf

A Status

S statusom dijaka vrhunskega športnika se dijaku podeljuje naslednje posebne pravice in obveznosti v vzgojno – izobraževalnem procesu:

 1. Dijak lahko opravičeno izostane od pouka v primeru priprav in tekmovanj.
 2. Učne obveznosti dijak – vrhunski športnik izpolnjuje na podlagi osebnega izobraževalnega načrta.
 3. Učne obveznosti, ki jih dijak – vrhunski športnik ne opravi v zakonsko določenih rokih zaradi daljše odsotnosti in je posledica mednarodnih tekmovanj oz. drugih neodložljivih športnih obveznosti, opravlja naknadno, po dogovoru s posameznim profesorjem, razrednikom in vodstvom šole.
 4. Dijak se obvezuje, da bo zastopal Gimnazijo Moste na športnih tekmovanjih, ki se jih šola udeležuje.
 5. Dijaku se prizna izvenšolska obveznost 60 – ih ur.

Dijaki in dijakinje s statusom si preberite tudi Pravilnik o dolžnostih  dijaka s prilagojenimi šolskimi obveznostmi na strani s pravilniki.


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si