Ustni izpiti na spomladanskem roku mature bodo potekali od vključno četrtka, 14. 6. do vključno petka, 22. 6. 2018.

Seznami ustnih izpitov so objavljeni na šolski oglasni deski in spletni učilnici pod področjem MATURA (v učilnico se je potrebno prijaviti).

Kandidate prosimo, da si jih ogledajo. 

Na seznamih so ob priimkih zaporedne številke, ki pomenijo čas priprave in izpita na maturi. Kandidate prosimo, da se predvidenih ur držijo, na izpit pa pridejo kakšnih 20 minut pred časom, določenim za pripravo.

Veljajo izpitna pravila

Kandidat vstopi v izpitni prostor na poziv. Kandidat odgovarja na vprašanja z izpitnega listka, ki ga sam izbere. Izbrani izpitni listek kandidat lahko enkrat zamenja. Izpraševalec lahko od kandidata zahteva dodatna pojasnila iz vsebine vprašanja na listku. Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit. Ustni izpit traja največ do 20 minut. Ko en kandidat odgovarja, se naslednji pripravlja. Za pripravo na odgovor lahko kandidat uporablja konceptne liste in jih po izpitu odda. Če kandidat s svojim vedenjem moti potek ustnega izpita ali krši izpitni red ali ne upošteva drugih navodil, se mu izrečejo ukrepi, predvideni s Pravilnikom o maturi. Šolska izpitna komisija kandidata ne sme seznaniti s točkovno oceno ustnega izpita.

Veliko uspeha tudi na ustnem delu mature.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.