• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

V okviru 1 nerazporejene ure tedensko v 2. letniku, 2 nerazporejenih ur tedensko v 3. letniku in nerazporejenih ur v 4. letniku, ponudimo dijakom izbirne predmete.

Dijaki 1. letnikov izbirajo v šolskem letu 2017/18 med predmetnimi področji družboslovja, informatike, naravoslovja in umetnostne zgodovine.

Prijava bo za vse dijake letošnjih prvih letnikov mogoča od 8. 5. do zapolnitve prostih mest, oziroma do vključno 4. 6. 2017, na povezavi:

http://www.gimoste.si/prijaveizbirni

Pri družboslovju izbira dijak med filozofijo, psihologijo in sociologijo. Ti predmeti so namenjeni dijakom, ki si bodo iste predmete izbrali tudi za maturo z namenom nadaljnjega šolanja na družboslovnih področjih.

Predmet informatika je namenjen dijakom, ki kažejo večji interes za tehnologijo, multimedijo in si jo kasneje izberejo za maturitetni predmet.

Naravoslovje sestavljajo predmeti: biologija v 2. letniku ter fizika in kemija v 3. letniku. Enega od navedenih predmetov naj bi si izbral dijak za maturitetni predmet z namenom nadaljnjega šolanja na naravoslovnih področjih.

Umetnostno zgodovino kot izbirni predmet priporočamo dijakom , ki jih zanimata umetnost in kultura v širšem pomenu besede z namenom kasnejše izbire maturitetnega predmeta in nadaljnjega študija umetnosti, oblikovanja, arhitekture.

Če se na izbirni predmet ne prijavite sami, vas bomo razporedili na predmet, kjer bodo še prosta mesta. Izbirni predmet lahko do zaključka prijav tudi zamenjate, če je še na voljo prosto mesto.

Menjave izbirnega predmeta pri prehodu iz 2. v 3. letnik ne priporočamo, je pa mogoča, če so na voljo prosta mesta pri želenem predmetu.

Objavljamo kratko vsebino izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/18, kot so jo zapisali izvajalci.


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si