Gimnazija Moste že več let uvaja proces samoevalvacije v projektu z naslovom: Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah (KVIZ) v vrtcih in šolah.

Naša šola se je leta 2009 uvrstila med pilotske šole, ki so se takrat usposabljale za delo na področju samoevalvacije, pod okriljem Šole za ravnatelje. V preteklem šolskem letu smo zasledovali cilja izboljšati uspeh na maturi in izboljšati prepoznavnost šole. Prvi cilj je dolgoročno naravnan in bomo o njegovem resničnem doseganju lahko govorili šele čez čas. Temu cilju sledimo pravzaprav že odkar smo se vključili v projekt samoevalvacije, le da je bil drugače poimenovan. Drugi cilj pa smo po našem mnenju dosegli, vendar se nam zdi, da ta cilj ponuja še veliko novih izzivov in priložnosti. Zato z njim nadaljujemo.

Od šolskega leta 2017/2018 nadaljujemo z istima ciljema in izvajamo pripadajoče dejavnosti:

Uspeh na maturi

1. Izboljšati uspeh na maturi:

  • branje in pisanje navodil,
  • reševanje vseh tipov nalog (samostojno reševanje besedilnih nalog),
  • izvajanje dodatnega in/ali dopolnilnega pouka,
  • iskanje načinov za vključevanje DN v ocenjevanje,
  • samostojno branje med poukom,
  • govorni nastopi pred razredom,
  • samostojno delo,
  • podpora oziroma usmerjanje dijakov,
  • sprotno preverjanje znanja,
  • obisk muzejev.

 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.