• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Gimnazija Moste že več let uvaja proces samoevalvacije v projektu z naslovom: Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah (KVIZ) v vrtcih in šolah.

Naša šola se je leta 2009 uvrstila med pilotske šole, ki so se takrat usposabljale za delo na področju samoevalvacije, pod okriljem Šole za ravnatelje. V preteklem šolskem letu smo zasledovali cilja izboljšati uspeh na maturi in izboljšati prepoznavnost šole. Prvi cilj je dolgoročno naravnan in bomo o njegovem resničnem doseganju lahko govorili šele čez čas. Temu cilju sledimo pravzaprav že odkar smo se vključili v projekt samoevalvacije, le da je bil drugače poimenovan. Drugi cilj pa smo po našem mnenju dosegli, vendar se nam zdi, da ta cilj ponuja še veliko novih izzivov in priložnosti. Zato z njim nadaljujemo.

Od šolskega leta 2017/2018 nadaljujemo z istima ciljema in izvajamo pripadajoče dejavnosti:

Uspeh na maturi

1. Izboljšati uspeh na maturi:

 • branje in pisanje navodil,
 • reševanje vseh tipov nalog (samostojno reševanje besedilnih nalog),
 • izvajanje dodatnega in/ali dopolnilnega pouka,
 • iskanje načinov za vključevanje DN v ocenjevanje,
 • samostojno branje med poukom,
 • govorni nastopi pred razredom,
 • samostojno delo,
 • podpora oziroma usmerjanje dijakov,
 • sprotno preverjanje znanja,
 • obisk muzejev.

 


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si