• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) imetniku, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. Spričevala ni potrebno preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.

Postopek za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala)
(velja od 1. 11. 2012)

1. Vlogo za izdajo Izpisa iz evidence (priloga) pošljete po ustrezni pošti ali oddate osebno v tajništvu šole. Vlogi obvezno priložite tudi potrdila o plačilu upravne takse in stroškov izdaje listine.

2. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000 in 88/2010) plačate upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 € za vsako nadomestno listinoPlačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

 • Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
 • Transakcijski račun: SI56 011001000315637,
 • Koda namena: GOVT,
 • Referenca: SI11 69426-7111002-60000108,
  Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:
Številka Namen Znesek
0001 za en izpis 1,81 €
0002 za dva izpisa 3,62 €
0003 za tri izpise 5,43 €
0004 za štiri izpise 7,24 €
 • Namen nakazila: izpis iz evidence *x (znak * nadomestite s številom vseh nadomestnih listin za katere ste zaprosili)

3. Plačilo stroškov izdaje dvojnika spričevala prav tako plačate Gimnaziji Moste z UPN obrazcem. Cena za posamezen izvod znaša 14 EUR za izpise iz evidenc za zadnjih 5 let, za izpise iz evidenc starejšega datuma pa znaša cena 20 EUR.

 • Prejemnik: Gimnazija Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana,
 • Transakcijski račun: SI56 011006030694218,
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X,
 • Referenca: SI00 76112,
 • Namen nakazila: izpis iz evidence 

4. Na podlagi popolne vloge vam bomo izdali Izpis iz evidence v roku 7 dni oz. najkasneje v roku 15 dni. Izpis lahko dvignete osebno (istovetnost potrdite z osebnim dokumentom).

Morebitne dodatne informacije dobite v tajništvu šole po telefonu št. 01-54-74-100. 

Opis postopka najdete v prilogi pdfPostopek_za_izdajo_izpisa_iz_evidence.pdf.


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si