Na podlagi Zakona o gimnazijah UPB-1 (Uradni list RS, št. 1/2007),  v skladu z 8. členom Pravilnika o šolskem redu, 11. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) in pridobljenim mnenjem učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in sveta staršev, ravnateljica Gimnazije Moste, Zaloška49, 1000 Ljubljana, določa šolska pravila:

  • Hišni red Gimnazije Moste
  • Pravila o pohvalah, nagradah in drugih priznanjih
  • Pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti in način sodelovanja s starši
  • Posebni statusi dijaka
  • Pravila o izrekanju vzgojnih ukrepov
  • Pravila o zagotavljanju varnosti in zdravja dijakov
  • Pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in pridrugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih
  • Šolska pravila ocenjevanja
  • Pravilnik o dolžnostih dijaka s prilagojenimi šolskimi obveznostmi (dijaki s statusom)
  • Pravila o šolski prehrani

Šolska pravila najdete v dokumentih:

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.