• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Obvezne izbirne vsebine v prenovljenem gimnazijskem programu obsegajo 300 ur, od tega 90 ur v prvih treh letih in 30 ur v zadnjem letniku.

Izbirne vsebine se delijo na:

1. Vsebine obvezne za vse:

 Vsebine, ki so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za tipe gimnazij, so naslednje:

 1. Državljanska kultura 15 ur
 2. Knjižnična informacijska znanja 15 ur
 3. Kulturnoumetniške vsebine 15 ur
 4. Športni dnevi 35 ur
 5. Zdravstvena vzgoja 15 ur
 6. Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur

Organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in način izvedbe. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.

 2. V gimnaziji so obvezne še:

 • Kulturno umetniške vsebine s področja likovnosti 18 ur
 • Kulturno umetniške vsebine s področja glasbe 18 ur

 3. Dijakova prosta izbira:

Dijaki lahko prosto izbirajo:

 1. iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo (katalog je v knjižnici),
 2. iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola objavi v Letnem delovnem načrtu.

© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si