• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Šolski sklad je ustanovljen z namenom

 • pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
 • financiranja dejavnosti šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakupa nadstandardne opreme in literature,
 • financiranja in spodbujanja raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti, spodbujanje pripadnosti šoli,
 • sofinanciranja dejavnosti, s katerimi se šola predstavlja javnosti,
 • delnega kritja stroškov za opravljanje nadstandardnih storitev šole in za poučna predavanja za dijake starše in učitelje,
 • pomoči socialno šibkim dijakom,
 • drugo, opredeljeno v zapisnikih sveta Staršev.

Šolski sklad upravlja Upravni odbor šolskega sklada, ki ima predsednika in 6 članov.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:

 • pet predstavnikov zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda,
 • dva predstavnika staršev, ki ju potrdi Svet staršev,

Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom zavoda pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in porabo.

 


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si