Šolski sklad je ustanovljen z namenom

  • pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
  • financiranja dejavnosti šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakupa nadstandardne opreme in literature,
  • financiranja in spodbujanja raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti, spodbujanje pripadnosti šoli,
  • sofinanciranja dejavnosti, s katerimi se šola predstavlja javnosti,
  • delnega kritja stroškov za opravljanje nadstandardnih storitev šole in za poučna predavanja za dijake starše in učitelje,
  • pomoči socialno šibkim dijakom,
  • drugo, opredeljeno v zapisnikih sveta Staršev.

Šolski sklad upravlja Upravni odbor šolskega sklada, ki ima predsednika in 6 članov.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:

  • pet predstavnikov zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda,
  • dva predstavnika staršev, ki ju potrdi Svet staršev,

Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom zavoda pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in porabo.

 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.