• Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2017

  Na letošnji maturi so kandidati desegli 87 % uspeh.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4


Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.

Na spletni strani so objavljene vse informacije, ki so povezane z izvedbo in organizacijo splošne mature na Gimnaziji Moste. Kandidati se lahko podrobno seznanijo z navodili in napotki splošne mature.  V uvodu velja opozoriti na nekatere pomembne datume, ki jih kandidati upoštevajte v letošnjem šolskem letu:

 • predprijava k maturi (samo za dijake naše šole, 2. teden v mesecu novembru)
 • prijava k maturi (3. in 4. teden v mesecu marcu)
  • za spomladanski izpitni rok (A) splošne mature najkasneje do petka 30. marca 2018
  • za jesenski izpitni rok (B) splošne mature najkasneje do četrtka, 12. julija 2018
 • oddaja seminarskih nalog in vaj na šoli - do 17. aprila 2018
 • predložitev ustreznih dokumentov ** (spričevali 3. in 4. letnika)
  • za spomladanski izpitni rok (A)  - do 25. maja 2018
  • za jesenski izpitni rok (B) - do 20. avgusta 2018
  • dijaki naše gimnazije ta spričevala posebej ne prilagate (jih že imamo)
 • pisni preklic prijave k maturi najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka
  • za spomladanski izpitni rok (A) - do 25. maja 2018, oziroma
  • za jesenski izpitni rok (B) - do 20. avgusta 2018
  • dijake naše gimnazije, ki ne zaključijo 4. letnika, odjavimo samodejno

© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si