Pisni izpit

Trajanje pisnih izpitov je določeno s predmetnim izpitnim katalogom in traja najmanj 120 in največ 210 minut. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9 uri, vendar se naj bi kandidati zbrali v prostoru za opravljanje izpita vsaj 20 minut prej. Kandidat lahko zamudi začetek izpita največ za 30 minut, s tem da nima pravice do podaljšanja izpita. Če je predmet sestavljen iz več delov, kandidat ostalih ne sme zamuditi.

Kandidat lahko predčasno konča izpit, vendar ne prvih 30 minut in zadnjih 15 minut.

Kandidat ima lahko pri sebi le ustrezne pripomočke, ki jih predpisuje izpitni katalog za vsak predmet posebej. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo oddati.

Ustni izpit

Kandidat ima poleg pisnega izpita tudi ustni izpit pri slovenščini, matematiki in tujih jezikih. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski najmanj tri dni pred začetkom ustnih izpitov. Ustni izpiti trajajo največ 20 minut, kandidat pa ima možnost do 15 minutne priprave.

Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno. Kandidat ne more dobiti "nazaj" prvega lista! Kanditat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.

Kršitve in ukrepi

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

  • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
  • posedovanje pomožnega listka, mobitela, ročne ure oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
  • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
  • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
  • uporaba pomožnega listka, mobitela, ročne ure, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
  • motenje poteka izpita,
  • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
  • predložitev dela drugega kandidata,
  • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
  • zamenjava identitete kandidata.
loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade