V šolo prihajajo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).
Dijaki ob vstopu v šolo upoštevajo medsebojno razdaljo (1,5 m), si razkužijo roke in nadenejo obrazno masko. Maska je obvezna oprema dijaka in jo mora prinesti v šolo sam.
Dijaki smejo iti najprej do svoje garderobne omarice (v garderobi se ne zadržujejo), nato gredo do matične učilnice po najkrajši poti in pri hoji po šoli upoštevajo pravilo desnega. To pomeni, da hodijo posamezno v vrsti po desni strani hodnikov in stopnišč.

Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo različni uporabniki, si je treba razkužiti roke.
Med poukom si dijaki ne smejo izmenjevati šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov.
Dijaki med kratkimi odmori ne zapuščajo učilnice.
Učilnico lahko dijak zapusti ob odhodu v toaletne prostore, odhodu na pouk športne vzgoje, informatike, laboratorijskih vaj in izbirnih predmetov. Dijaki uporabljajo tiste toaletne prostore, ki so jim med poukom najbližji.
Dijaki lahko snamejo maske le med poukom, ko jim to dovoli profesor.
Dijaki smejo med glavnim odmorom zapustiti učilnico, vendar morajo pri tem upoštevati vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Lahko gredo v jedilnico, kjer si kupijo prigrizek. Pri tem se ravnajo skladno s talnimi oznakami. Če na malico niso naročeni, je priporočljivo, da si jo prinesejo s seboj.
Med glavnim odmorom so dijaki v matični učilnici sami. Ne smejo posedati na okenskih policah, se nagibati skozi okno in uporabljati učiteljevega računalnika.
Dijaki malicajo v matični učilnici, kamor jim malico prineseta dežurna dijaka. Pet minut pred koncem glavnega odmora pospravijo matično učilnico, dežurna dijaka odneseta v jedilnico preostalo embalažo.
Ko gredo dijaki k pouku športne vzgoje, ostaneta dežurna dijaka v učilnici in počakata na varnostnika, da zaklene učilnico. Nato se dežurna dijaka pridružita preostalim dijakom pri pouku športne vzgoje. Dijaki določenega oddelka uporabljajo le garderobo, ki jim je dodeljena po seznamu, ki je objavljen na oglasni deski pred telovadnico. Pri pouku športne vzgoje dosledno upoštevajo navodila učiteljev športne vzgoje.

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR