Rok za prijavo na maturo 2024 je:

 • za spomladanski izpitni rok splošne mature najkasneje do torka, 26. marca 2024
 • za jesenski izpitni rok splošne mature najkasneje do torka, 12. julija 2024

Obrazci za prijavo

Obrazci za kandidate (kliknite na povezavo za prenos):

Pomembno:

Kandidat se k opravljanju splošne mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni tečaj. Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke.

Maturitetne izpite plačajo:

 • kandidati, ki nimajo statusa dijaka naše šole (za veljavni status velja potrdilo o vpisu samo v program gimnazije)
 • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki«
 • kandidati, ki opravljajo peti predmet in letos obiskujejo 4. letnik strokovne šole izpita ne plačajo

Maturitetne izpite se plača Državnemu izpitnemu centru in Gimnaziji Moste. Kandidat nakaže dva zneska s plačilnima nalogama (položnicama UPN):

 • Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 u, 1000 Ljubljana,
  • na transakcijski račun številka SI56 011006030632914,
  • referenca SI00 34814 - EMŠO
  • Cena enega maturitetnega izpita je 24 EUR in 120 EUR za celotno splošno maturo.

 

 • Gimnazija Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana,
  • številka računa SI56 011006030694218,
  • referenca SI00 76033 (EMŠO se ne vpisuje)

                    Cena maturitetnih izpitov:

 

Cela matura (2 izpita ali več)

1 izpit

Zunanji kandidati

226 €

129 €

Bivši dijaki Gimnazije Moste*

158 €

91 €

 *Obiskovanje maturitetnega tečaja se ne šteje za status bivšega dijaka.

 

Na plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita.

Kandidat mora imeti vplačane zneske v celoti ob prijavi. Kandidat, ki ne poravna obveznosti, nima pravice pristopiti k opravljanju mature!

Plačilni nalog izpolnite po spodnjem zgledu plačila Državnemu izpitnemu centru.

V primeru, da imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO kandidata rezdelite na dva dela tako, da za letnico rojstva vstavite pomišljaj. Primer: namesto SI00 3481-0101999505011 vpišite SI00 3481-0101999-505011.

Plačilni nalog za Gimnazijo Moste izpolnite na podoben način, spremenite le podatke o prejemniku plačila.

pol

Kandidat mora že ob prijavi predložiti fotokopijo potrdila o plačilu tajniku šolske maturitetne komisije. Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen.

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpitni center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo o prejemanju denarne pomoči Centra za socialno delo.

Preklic prijave na maturo

Če kandidat pravočasno pisnoprekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega (do 24. maja 2024) oziroma jesenskega izpitnega roka splošne mature (do 19. avgusta 2024), ima pravico do vračila vplačanega zneska.

V tem primeru naslovi na Državni izpitni center in šolo pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.

Tudi šola vrne vplačane zneske izpitov ob pravočasni odjavi, z odbitkom za materialne stroške v višini 5,60 EUR.

Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska najkasneje do objave rezultatov v posameznem izpitnem roku.

 

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade