Drage bodoče dijakinje, dragi bodoči dijaki!

Obveščamo vas, da bomo v novem šolskem letu 2022/2023 razpisali pet oddelkov prvih letnikov gimnazijskega programa in en oddelek maturitetnega tečaja.

Prijavnico za vpis v 1. letnik gimnazije je potrebno oddati najkasneje do 4. aprila 2022. Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do 8. aprila 2022 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis.

Število prostih mest bomo sproti objavljali tudi na naši spletni strani šole. V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko svojo prijavo prenesli do 25. aprila 2022. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis ne bo končan, to je do 30. junija 2022.

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport ali na naših spletni strani. Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico, ki jo posreduje šoli do 5. septembra 2022.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko Alenko Maček, telefon: 01 5474 108.

KOLEDAR VPISA ZA 1. LETNIK
 
 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2021/22.
 
do 4. 4.
 
 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na MIZŠ.
 
8. 4.
 
Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ.
 
sproti
 
Morebitni prenosi prijav za vpis.
 
do 25. 4.

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.

od 16. 6. do 21. 6.

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka.

21. 6. 

Prijava v 2. krogu izbirnega postopka.

do 24. 6. 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

30. 6.
 Vpis oziroma izvedba 2. kroga izbirnega postopka.

1. 7.

 

 

KOLEDAR VPISA V MATURITETNI TEČAJ
 
 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2021/22.
 
do 5. 9.
 
 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na MIZŠ.
 
8. 9.
 
Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ.
 
sproti
 
Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa.
 
do 21. 9.

Vpis v maturitetni tečaj.

od 25. 9. do 26. 9.

Objava stanja vpisanih na spletnih straneh MIZŠ.

27. 9. 

 

 

POGOJI ZA PREPIS

 • Prepis je možen, če je v posameznih oddelkih dovolj razpoložljivih mest.
 • Če se na šolo želi prepisati večje število kandidatov kot je razpoložljivih mest, imajo prednost kandidati z višjim številom točk oziroma ocen pri predmetih, ki so jih imeli na predmetniku v preteklih letih srednješolskega izobraževanja in/alina predmetniku v tekočem šolskem letu (v primeru prepisa sredi šolskega leta). Pri tem se upoštevajo ocene le tistih predmetov, ki sovpadajo s predmeti na predmetniku Gimnazije Moste. 

KAKO POTEKA POSTOPEK PREPISA

 • Pisno vlogo za prepis na našo šolo – obrazec: pdfVloga za prepis oddajte v svetovalno službo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Vlogo obravnava učiteljski zbor na pedagoški konferenci, ki je praviloma sklicana vsaj enkrat na dva meseca. Učiteljski zbor lahko vlogo obravnava tudi korespondenčno. 
 • V primeru ugodno rešene vloge, vas bomo povabili k vpisu. Vpis je možen le na podlagi izpisa iz matične šole, zato morate pri vpisu prinesti izpolnjeno izpisnico, ki jo dobite na šoli, iz katere se izpisujete.
 • V primeru neugodno rešene vloge zaradi pomanjkanja razpoložljivih mest v oddelkih vas bomo obvestili. 

DOPOLNINI IN PREDMETNI IZPITI 

Po odobrenem vpisu se lahko zgodi, da dijak nima opravljenih vseh predmetov, ki so na predmetniku naše gimnazije. Zato mora  za uspešen zaključek letnika v šolskem letu, v katerem je vpisan, opraviti  manjkajoče obveznosti z delnimi izpiti (navadno obsegajo učno snov enega ocenjevalnega obdobja) ali predmetnimi  izpiti (obsega učno snov celega letnika).  

Kako poteka opravljanje dopolnilnih in predmetnih izpitov

 • Po ugodno rešeni pisni vlogi za prepis dijak dobi Sklep šole o prestopu v izobraževalni program, v katerem je določen termin, do katerega mora opraviti predmetne/dopolnilne izpite.
 • S sklepom šole o prestopu so seznanjeni vsi nosilci predmetov, pri katerih dijak opravlja dopolnilni/predmetni izpit ter razrednik. 
 • Nosilec predmeta se z dijakom dogovori za okvirni termin opravljanja izpitov in o tem obvesti prof. Krajnik, ki določi točen termin (datum in ura), izpitno komisijo (če je to potrebno) ter učilnico, v kateri bo izpit potekal. 
 • Dijaki se na predmetni/predmetni izpit prijavijo z obrazcem pdfZapisnik o izpitu, ki se nahaja pred tajništvom. Dijak izpolni del obrazca: Prijava k izpitu in ga prinese na zagovor izpita. 
 • Potrdilo o opravljenem dopolnilnem ali predmetnem izpitu prejme dijak v svetovalni službi.

Najmanjše potrebno število točk za sprejem v program na Gimnaziji Moste je bilo 142 točk in 107 točk na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Točke iz NPZ smo upoštevali, saj se je na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z enakim seštevkom točk iz 7., 8. in 9. razreda. Seštevek točk na NPZ se upošteva samo pri kandidatih, ki so dosegli 142 točk.

Kandidati, ki ste dosegli spodnjo mejo 142 točk ali več in najmanj 107 točk na NPZ (velja za kandidate z 142 točkami), ste sprejeti na naš program. Ostali kandidati lahko kandidirate v 2. krogu izbirnega postopka, ki se zaključi 24. 6. 2022 do 15. ure.

OBVESTILO SPREJETIM KANDIDATOM – pdfPDF 1 

VPISNA DOKUMENTACIJA

Po redni pošti vam bomo danes, 16. 6. 2022 poslali vso vpisno dokumentacijo. Če dokumentacije ne boste prejeli, si jo lahko sami natisnete.

 • Razvrstitev dijaka_inje v oddelek (razred) pdfPDF_2
 • Načini plačila in navedba plačnika finančnih obveznosti – pdfPDF 3
 • Privolitev staršev/skrbnikov za obdelavo osebnih podatkov - pdfPDF 4
 • Dijaška izkaznica – naročilo dijaške izkaznice - pdfPDF 5
 • Prijava dijaka na šolsko prehrano pdfPDF 6

OBVESTILO NESPREJETIM KANDIDATOM - pdfPDF 7

 Tabela za rangiranje (prijavnica za 2. krog izbirnega postopka) – pdfPDF 8

Opis 2. kroga izbirnega postopka pdfPDF 9

Prosta mesta za 2. krog izbirnega postopka (dokončno, 21. 6. 2022) - xlsXLS

 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR