Obvezne izbirne vsebine v prenovljenem gimnazijskem programu obsegajo 300 ur, od tega 90 ur v prvih treh letih in 30 ur v zadnjem letniku.

Delijo se na:

1. Vsebine obvezne za vse:

 Vsebine, ki so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za tipe gimnazij, so naslednje:

  1. Državljanska kultura 15 ur
  2. Knjižnična informacijska znanja 15 ur
  3. Kulturnoumetniške vsebine 15 ur
  4. Športni dnevi 35 ur
  5. Zdravstvena vzgoja 15 ur
  6. Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur

Organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in način izvedbe. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.

 2. V gimnaziji so obvezne še:

  • Kulturno umetniške vsebine s področja likovnosti 18 ur
  • Kulturno umetniške vsebine s področja glasbe 18 ur

 3. Dijakova prosta izbira:

Dijaki lahko prosto izbirajo:

  1. iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo,
  2. iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola objavi v Letnem delovnem načrtu.
loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13


Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084318
www.gimoste.si

Instagram 

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam bZS bMednarodno priznanje za mlade